Списание АКЪЛчета 4. - 8. клас   ::   Издателство ПЕДАГОГ 6  ::   Т.BOX архив
Брой 8 (008) - Октомври 2010 г.
Написано от Кирил Делев   
Понеделник, 27 Юни 2011 13:01
Untitled document

AKAL_008_COVER1-9-12button-storebg

9. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Старогръцка литература. Омир – „Илиада“, Есхил – „Прикованият Прометей“

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - Равнища на организация на живата материя

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - Строеж на веществото

Малко междучасие

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - Електростатика

Малко междучасие  

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Методи на географското познание. Картография. Вътрешен строеж на Земята. Екзогенни процеси

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - Европеецът в един нов свят

Голямо междучасие

10. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Ренесанс. Литература на Ренесанса. Данте Алигиери – „Божествена комедия“

Малко междучасие

Книги

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - Равнища на организация на многоклетъчния организъм

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - Термохимия. Скорост на химичните реакции

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - Светлина (I част)

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Географско положение, граници на България

Малко междучасие

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - Страните с парламентарна демокрация след I световна война

Голямо междучасие

11. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Българската литература в последното десетилетие преди Освобождението. Христо Ботев – поезия и публицистика

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - История на България от края на VII в. до втората половина на IХ век           

МАТУРИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Държавен зрелостен изпит 31.08.2010 г.

MATEMATИKA - Държавен зрелостен изпит 01.09.2010 г.

Книги

ПРЕДМЕТЕН ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ“ - Държавен зрелостен изпит 01.09.2010 г.

Къде да уча?

Седем най-често срещани въпроси и грешки при кандидатстване в СУ „Св. Климент Охридски“

ЗАЩО ДА УЧА В САЩ?

Време за отдих

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

2017-A48-20162017-A912-2016

2017-A48-20152017-A912-2015

2017-A48-20142017-A912-2014

2017-A48-20132017-A912-2013

2017-A48-20122017-A912-2012

2016-2011abon482017-A912-2011